Omslaget til Vandreutstillinger

Stort omslag

Innbundet

E-bok

Vandreutstillinger

Vinner av Brageprisen 2017!

Vandreutstillinger er en samling dikt om kunst og kunstnere, deres liv eller verker. Diktene er refleksjoner i møtet med kunsten og forsøker seg på nye helgenkåringer innenfor feltet. Løveid kommenterer like gjerne ulike kunstverk, som hun prøver å gjenskape kunstverket i teksten. Diktene inviterer leseren til refleksjoner rundt språk, politikk, og historie. 

Diktene i Vandreutstillinger omtaler kunstnere og forfattere som Gerhard Richter, Andy Warhol, William Turner, Sasha Waltz, Graciela Iturbide, Kitty Kielland, Sigbjørn Obstfelder, Gunvor Hofmo, Jonas Dahlberg, Nordahl Grieg, Helge Skodvin, Nelly Sachs, Paul Celan, Lisbeth Bodd, Angela Winkler, Peggy Guggenheim (kunstsamler), Francisco Goya, Marcel Duchamps, Marina Abramović, Jan Groth og John Donne. 

Løveids poesi er fabulerende. Filosofisk og leken velger hun sin egen posisjon – de stedene der hun vil forstå, og de stedene det er mulig å stå, misforstå, eller gå.

 

Om Vandreutstillinger

 

«Cecilie Løveids fremragende dikt om kunst, terror og politikk utgjør et høydepunkt i forfatterskapet.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen

5 av 6 hjerter
«
Slående, energiske prosadikt som forstyrrer grensen mellom skjønnhet og styggedom.[...] Dette er prosadikt som nærmer seg fortellinger, og er formet som refleksjoner, kommentarer, fortolkninger og alt det som poesi kan være når det er på sitt beste: Kunstnerisk bearbeidelse av virkeligheten, som treffer hjertet like mye som hjernen.»
Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

«Når Løveid videre kommenterer at det kamuflasjemalte skipet likner et bilde av kubisten Georges Braque, er det som om den eksperimentelle kunsten stirrer rett i realhistoriens avgrunn: Slik er også Løveids diktning på sitt beste.» 
Espen Grønlie, Dagbladet

 

 

 

Nyheter om Vandreutstillinger