Brautigan, Richard

Celan, Paul / Berg, Øyvind (gj.dikt.)

  • Omslaget til Etterlatt Etterlatt
    Dikt og prosa i gjendiktning ved Øyvind Berg

    1996

Dickinson, Emily / Hødnebø, Tone (gj.dikt.)

Latzina, Anemone

  • Omslaget til Dagboksdagar Dagboksdagar
    Dikt i utval, gjendikta av Knut Ljosland

    1995

Waldrop, Rosmarie