Omslaget til Mørket er et mirakel

Stort omslag

Heftet

Ikke i salg

E-bok

Ikke i salg

Mørket er et mirakel

Mørket er et mirakel dreier seg om de store størrelsene; om himmel og jord, sol og måne, mørke og lys. Samtidig som det er noe ømt og angstfylt ved diktene, behandles temaene med adskillig humor og vidd. Nyegaards poesi er kraftfull, og det er med frimodighet hun angriper livets alvor.