Omslaget til Gutterommet og verden

Stort omslag

Innbundet

E-bok

Gutterommet og verden

I essayene i Gutterommet og verden skriver Pål Norheim om egen oppvekst i Etiopia, og om politiske forhold i Norge og Vesten. Norheim kombinerer uanstrengt personlige erfaringer med politiske og historiske betraktninger. Et av mange høydepunkter i samlingen er essayet «Hvem stakk av med arvesølvet?» fra 2011 – av noen utropt til det beste essayet skrevet i Norge på 2000–tallet – hvor Norheim analyserer den daværende Zeitgeist og erklærer at den er preget av en global mistro til «den politiske og økonomiske orden og de institusjoner som opprettholder den».
 
Norheims essay er preget av stor tematisk bredde, intellektuelt vidsyn og en imponerende analytisk skarpsindighet. Samlet sett kan essayene i Gutterommet og verden betraktes som en panoramisk, detaljert og dyptgående analyse av vår tid.
Etterord ved Henning Hagerup.

Om Gutterommet og verden

«Pål Norheim skreiv lysande tekstar i ein lukkeleg konstellasjon av vidsyn, refleksjon og formuleringsevne. [...] Boka, den andre posthume utgjevinga til Pål Norheim, er kort og godt eit høgdepunkt i bokhausten.»
Odd W. Surén, Dag og Tid

«Tekstene makter å kutte gjennom tåken som så lett kan omkranse svært betente temaer, være seg 22. juli, den ulmende berøringsangsten i samfunnet, eller den radikale høyresidens framvekst. [...]  De forsøkene på å forstå samtiden som er samlet her, utgjør et sterkt og viktig bidrag til så vel forfatterskapet som til den litterære og politiske offentligheten.
»
Even Teistung, Klassekampen

«Pål Norheim vaks opp som misjonærbarn i Etiopia, ei erfaring han også kunne lage god litteratur av. […] Dette er misjonshistorie med eit annleis innanfråblikk – både ertelystent, elegant og interessant.»
Alf Kjetil Walgermo, Vårt Land

«I dag tenker jeg at Norheim var forutseende om hva som kjennetegner det nye høyre. […] Resten er klart skrevet, med en stil som slentrer seg frem til fulltreffere.»
Bjørn Stærk, Morgenbladet

Nyheter om Gutterommet og verden