Omslaget til Det gule bladet, den svarte pupillen

Stort omslag

Heftet

E-bok

Det gule bladet, den svarte pupillen

Det gule bladet, den svarte pupillen er en samling dikt om språk og ensomhet, fellesskap og frihet. Gjennomgående reflekterer diktene over hvor frie vi egentlig er når vi trer inn i språket eller velger en livsvei. Forholdet mellom avsondrethet og fellesskapsfølelse tematiseres og formuleres på ulike måter, i et språk som forener bilde og tanke, poetisk lek og meningsdannelse.

Heibergs dikt veksler mellom bortvendthet og henvendelse, og balanserer mellom strenghet og følelse, villskap og sårbarhet. Det lyriske jeg-et er hengitt til verden, men i beskrivelsene av verden finnes en lengsel etter noe annet, og en egenrådig vilje som krever konfrontasjon, lidenskap og ærlighet.

Om Det gule bladet, den svarte pupillen

«Med en personlig stil beskriver Heiberg her introverte følelser som vi alle kan kjenne oss igjen i. Det handler om ensomhet i fellesskapet, om kjærlighet og det forbudte. […] Om ikke denne diktsamlingen får deg til å tenke, så er du ikke gammel nok til å lese dikt. Heiberg har her gitt deg en gavepakke som burde viderebringes til alle venner du setter pris på, og som du vil vel.»
Phillip André Johannesborg, Universitas

«Lyrikkdebutant Katrine Heiberg har skrive språkmedvitne, sobre og nakne dikt.»
Sindre Ekrheim, Dag og Tid

[5] «For en knallsterk debut!»
Beathe Solberg, Beathes bokhjerte

 

Nyheter om Det gule bladet, den svarte pupillen