Omslaget til Oppdateringer 2

Stort omslag

Innbundet

E-bok

Oppdateringer 2

Prosa

I Oppdateringer 2 fortsetter Pål Norheim arbeidet i dagboksjangeren. De nye oppdateringene er en videreføring og en videreutvikling av skrivepraksisen i Oppdateringer fra 2014, som høstet svært gode kritikker og som ble nominert til Brageprisen.

Tekstene i Oppdateringer 2 tar opp i seg alt fra eksistensielle tanker og spørsmål, drømmer, lektyre, refleksjoner rundt samfunn og politikk, til eksotiske reiseskildringer, observasjoner og minner fra land som Marokko, Tunisia og Etiopia. Noen av tekstene er tidligere oppdateringer publisert på Facebook som nå er redigert, noe som er årsak til språkets friskhet og refleksjonenes bredde og letthet.

Pål Norheim døde 4. august 2017, og noe av de siste han rakk å gjøre var å ferdigstille manuset til Oppdateringer 2

Om Oppdateringer 2

[score] Blant årets fineste bøker.
«Oppdateringer 2 er sterk lesning, ikke fordi tekstene er rystende, men fordi Norheim har utviklet seg til en av våre fremste stilister i den store essayistiske tradisjonen. [...] Oppdateringer 2 er blitt en utsøkt bok jeg kommer til å lese også i det nye året. Med et savn etter å følge de daglige oppdateringene til mannen som ble kalt 'Facebooks Sokrates'.»
Marius Wulfsberg, Dagbladet


«Oppdateringer 2 ligner ingen andre bøker som er utgitt i år, og byr på skrivekunst av aller edleste valør.
» 
Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende

[score] «Oppdateringer 2 favner således nokså bredt, fra personlige drømmer, minner, betraktninger og grunnleggende eksistensielle spørsmål, til kloke, innsiktsfulle og perspektivrike refleksjoner omkring samfunn og politikk, og fengslende portretter og skildringer fra reiser i Europa og Afrika, alt fremstilt i et klart og sobert språk, som skånsomt slentrende sammenføyer stort med smått. [...] Oppdateringer 2 er litteratur av beste merke, muntrere enn Schopenhauer, mindre satirisk enn Kraus og mer tilgjengelig enn Valéry.»
Sigmund Jensen, Stavanger Aftenblad

«Pål Norheim har gjeve ei posthum gåve til norsk litteratur. [...] Boka inviterer til porsjonsvis lesing, ein kan ta ein epistel no, ein annan då, og i mellomtida kan ein gjera det tekstane tidt inspirerer til, nemleg tenkja litt sjølv.»
Odd W. Surén, Dag og Tid

«Pål Norheims oppdateringar blinkar og lyser opp i bokform etter at han er borte.»
Eivind Myklebust, Klassekampen

«Pål Norheims gentlemansbetraktninger fra livets piazza er like interessante for hva de utelater, som for hva de omtaler.
[...]
Korttekstene i Oppdateringer 2 rommer en dyp menneskekjærlighet, men hele tiden utøvd på avstand, fra en figur røykende på billige sigaretter, sittende i utkanten av livets piazza, skriblende på et Walter Benjamin- sitat på notatblokken foran seg: «I kjærligheten søker de fleste et evig hjem. Andre, svært få, søker imidlertid den evige reise.»»
Bjarne Riiser Gundersen, Morgenbladet

«Sammen med Oppdateringer (2014) samler Oppdateringer 2 det beste fra Norheims facebook-tekster. [...] Han skriver om alt fra Trump til kjærlighet og poesi med en nomadisk ro.»
Kjetil Røed, Aftenposten