Omslaget til Under flammetårnet

Stort omslag

Pocket

Under flammetårnet

Dikt i samling

Under flammetårnet utgis i anledning Per Jonassens 70-årsdag, og samler hans seks første diktsamlinger, fra debutsamlingen Nattlamper (1998) til samlingen Alt som ikke fins (2011). Per Jonassen har med diktsamlingene sine etablert seg som en poet «i den øverste divisjonen», slik Klassekampens anmelder formulerte det i anledning boken Natt i et ødeland (2002). Det er det lakoniske og likefremme uttrykket som særpreger Jonassens diktning. Han henter gjerne motivene sine fra det hverdagslige og fra arbeids- og sjømannsliv, og diktene har musikalitet, vidd og humor. Forfatterskapet vitner om en jordbunden poet med et sterkt sosialt engasjement. Steinar Opstad har skrevet et nydelig etterord.

Om Under flammetårnet

«Jonassens forfatterskap fortjener utvilsomt flere lesere. [...] Arbeidertilhørighetens korthugde stemme føyes solid sammen med en forkjærlighet for høystemt velklang, uten at det ene skygger for det andre.»
Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet

«Dikta til Per Jonassen står fram som ein særeigen legering av kjærleiken til dei treffande bileta, den vesle poengterte historia og eit språk henta frå manuelle arbeidsprosessar. I tillegg er det verdt å heve fram den slåande, korthogne stilen, med skarpe formuleringar fortetta til bitre innsikter.»
Sindre Ekrheim, Dag og Tid