Omslaget til Jeg vil en tanke

Stort omslag

Heftet

E-bok

Jeg vil en tanke

Gjendiktning

Jeg vil en tanke er et utvalg av Gunnar Björlings dikt til norsk, fra debutsamlingen Vilande dag (1922), til hans siste bok Du går de ord (1955). Björling søker å formulere det uformulerbare, og det er tiltalen som er det sentrale i hans diktning. Han er radikal i sin omgang med språket, og en særegen, ugrammatisk anvendelse er karakteristisk for hans lyrikk.

Om Jeg vil en tanke

 

Nyheter om Jeg vil en tanke